adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Rozwody Opole

Prawo rodzinne

Adwokaci OpoleOfertaPrawo rodzinne

prawo rodzinne
Nasze obowiązki

Sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, reprezentacja przed sądami w zakresie:
Praw i obowiązków małżonków w tym:
· małżeńskie ustroje majątkowe
· obowiązek wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka
Ustania małżeństwa w tym:
· rozwód i separacja
· odział majątku dorobkowego małżonków
· obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka.
Pokrewieństwa i powinowactwa w tym:
· pochodzenie dziecka
· władza rodzicielska
· stosunki między rodzicami a dziećmi
· kontakty z dzieckiem
· obowiązek alimentacyjny
· opieka i kuratela
· przysposobienie

Czytaj więcej

Doświadczony adwokat – rozwód Opole

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Przystalska & Pyrdek obejmuje kompleksową pomoc i doradztwo w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza w takich kwestiach jak rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, władza rodzicielska, alimenty. Opole to siedziba naszej kancelarii, jednakże obsługujemy również Klientów z dalszych terenów oraz miejscowości. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak delikatnym i trudnym emocjonalnie zdarzeniem jest zazwyczaj rozwód – zarówno dla małżonków, jak też Ich małoletnich dzieci. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, żeby możliwie jak najbardziej zminimalizować negatywne skutki rozwodu. Gwarantujemy indywidualne, oraz rzetelne podejście do każdego problemu. Zapewniamy pełną dyskrecję oraz stały kontakt z Klientem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie prawne w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych oraz w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, co pozwala nam proponować skuteczne, sprawdzone rozwiązania. Służymy pomocą na każdym etapie sprawy o rozwód w Opolu, w tym również wstępujemy do już wszczętych postępowań.

Podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty – adwokat rozwód Opole

Jako doświadczony adwokat od rozwodów z Opola, możemy zaoferować wszechstronne usługi prawne. Pomagamy w sprawnym podziale majątku wspólnego, w tym skutecznym egzekwowaniu części przypadającej na naszego Klienta. Doradzamy również, jak chronić majątek wspólny, wnosimy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, a także analizujemy, opiniujemy oraz opracowujemy projekty umów o podział majątku.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, opieka, kuratela

Kwestie związane z ustaleniem opieki nad osobą małoletnią wiążą się z ogromnymi emocjami. Bywa, że sąd ogranicza, a nawet pozbawia praw rodzicielskich (to jedna z konsekwencji, jakie niosą ze sobą rozwody) Opole to miasto słynące z dużej liczby spraw z zakresu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stąd też na wokandach omawia się różne zagadnienia. Szczególnie bolesne są tematy związane z niemożnością ustalenia tożsamości matki lub ojca lub utraty przez nich władzy rodzicielskiej. Wtedy trzeba wyznaczyć opiekuna, do którego zadań będzie należeć wychowanie, dbałość o rozwój fizyczny oraz emocjonalny, a także troska o sferę duchową i materialną. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 156 KRiO, wskazana do tej roli osoba, nie podejmuje ważnych decyzji oraz nie zarządza majątkiem nieletniego bez uzyskania zgody sądu.
Adwokat, rozwód, Opole – to słowa odmieniane niemal przez wszystkie przypadki przez osoby zajmujące się tego typu sprawami prawnymi. Do takich, niewątpliwie, należy kuratela (sprawowana przez kuratora). Instytucja ta ma na celu zabezpieczenie interesów prawnych oraz majątkowych. Ustala się ją jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. Przysługuje ona m.in. nienarodzonym dzieciom, osobom ubezwłasnowolnionym, niepełnosprawnym (jeśli nie potrafią samodzielnie zadbać o swoje sprawy). Warto podkreślić, że zarówno opiekun, jak i kurator mogą ubiegać się o wynagrodzenie.

Przysposobienie a rozwód

Przysposobienie (potocznie określane jako adopcja) często przewijają się w sprawach o rozwody Opole to obszar, gdzie znajdują się domy dziecka, stąd spraw związanych z adopcją najmłodszych jest dość sporo. Podczas rozpraw traktuje się je dokładnie tak samo, jak biologiczne dzieci. W praktyce przysługują im więc alimenty, a sąd musi uregulować podział odpowiedzialności rodzicielskiej. Para, która dotychczas sprawowała opiekę nad takimi małoletnimi, może zaprezentować pisemne porozumienie normalizujące zakres wspólnych kontaktów. Warto dodać, że nawet ograniczenie władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznego rozwiązania się stosunku przysposobienia. Jeżeli ustaną przesłanki, na podstawie których wprowadzono obostrzenia, dana osoba ma prawo ubiegać się o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej. Pomoże w tym dobry adwokat. Rozwód (Opole i okolice – to rejony, w których działamy) stanowi temat szczególnie bliski naszej kancelarii. Co roku zmagamy się z wieloma skomplikowanymi sytuacjami, zawsze stawiając na pierwszym miejscu dobro nieletnich.

Zapewniamy też pełną obsługę prawną w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych dotyczących ustalenia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Dbamy przede wszystkim o dobro dziecka, uwzględniając przy tym uzasadnione interesy naszych Klientów. Pomagamy, doradzamy oraz reprezentujemy Klienta w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej czy też egzekwowaniu już uregulowanych kontaktów z małoletnimi.
W sprawach o alimenty szczegółowo analizujemy kwestie finansowe w każdym postępowaniu. Wspieramy Klienta w sprawach m.in. o podwyższenie czy obniżenie alimentów na dziecko lub małżonka, a także w sprawach o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.
Jeśli więc interesuje Państwa skuteczna, sprawdzona kancelaria, której specjalizacją są rozwody, Opole to daje Ci możliwość skorzystania z naszych usług. Zachęcamy do kontaktu.

shared on wplocker.com