adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Prawo rodzinne

AdwokaciOfertaPrawo rodzinne

prawo rodzinne
Nasze obowiązki

Sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, reprezentacja przed sądami w zakresie:
Praw i obowiązków małżonków w tym:
· małżeńskie ustroje majątkowe
· obowiązek wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka
Ustania małżeństwa w tym:
· rozwód i separacja
· odział majątku dorobkowego małżonków
· obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka.
Pokrewieństwa i powinowactwa w tym:
· pochodzenie dziecka
· władza rodzicielska
· stosunki między rodzicami a dziećmi
· kontakty z dzieckiem
· obowiązek alimentacyjny
· opieka i kuratela
· przysposobienie

shared on wplocker.com