adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Prawo karne i wykroczenia

AdwokaciOfertaPrawo karne i wykroczenia

prawo karne i wykroczenia
Nasze obowiązki

Sprawy karne, wykroczenia i sprawy karno-skarbowe. Sporządzanie pism procesowych, wniosków, apelacji, zażaleń, innych środków zaskarżenia, obrona przed sądami w sprawach karnych i karno-skarbowych na etapie:
Postępowania przygotowawczego w tym:
· reprezentacja osób zatrzymanych, obrona podejrzanych, tymczasowo aresztowanych,
· uczestnictwo w przesłuchaniach i posiedzeniach  sądów w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych i zabezpieczających,
Postępowania sądowego w tym:
· obrona przed sądem
· sporządzanie środków zaskarżenia
Postępowania wykonawczego, w tym w zakresie:
· przerwy w wykonaniu kary
· odroczenia wykonania kary
· Systemu Dozoru Elektronicznego
· warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary,
Reprezentacja osób pokrzywdzonych występujących w procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, a także obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

shared on wplocker.com