adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Prawo autorskie

Adwokaci OpoleOfertaPrawo autorskie

prawo autorskie
Nasze obowiązki

Sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, reprezentacja przed sądami w zakresie:
· ochrony autorskich praw osobistych,
· ochrony autorskich praw majątkowych,
· sporów zachodzących na tle współtwórczości,
· przejścia autorskich praw majątkowych w tym:
· sporządzanie umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych,
· sporządzanie umów licencyjnych,
· reprezentacja w postępowaniu spadkowym w zakresie nabycia autorskich praw majątkowych po uprawnionym,
· ochrony wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji,
· reprezentacja w postępowaniu przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

shared on wplocker.com