adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Prawo gospodarcze

Adwokaci OpoleOfertaPrawo gospodarcze

prawo gospodarcze
Nasze obowiązki

Doradzimy właściwą strukturę organizacyjną uwzględniającą charakter i zakres prowadzonej działalności. Zapewniamy kompleksową pomoc przy tworzeniu spółek prawa handlowego: spółki jawnej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, partnerskiej, akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością,
· przygotowujemy umowy  i  statuty spółek oraz wszelkie dokumentów niezbędne do rejestracji firmy,
· zapewniamy bieżąca obsługę prawną  w zakresie prowadzonej  działalności gospodarczej, tj. w zakresie: sporządzania opinii prawnych, udzielania porad prawnych i konsultacji,
· sporządzania i przygotowywania wymaganych przepisami prawa regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
przedsiębiorstwa, dotyczących własności przemysłowej, komisu,  sprzedaży, dostawy, przewozu, spedycji leasingu, franchisingu, factoringu, jak również umów o pracę, zlecenia, o dzieło, kontraktów menagerskich, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności,
· zapewniamy obsługę organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,
· przygotowywanie dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy,
· pomoc prawną przy nabywaniu i zbywaniu udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
· pomoc prawną przy odwoływaniu członków organów spółek,
· obsługę prawną przy przekształcaniu podmiotów gospodarczych, łączeniu i podziałach spółek prawa handlowego,
· obsługę prawną w zakresie postępowania likwidacyjnego w celu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców,
· obsługę prawną przy przygotowywaniu i prowadzeniu postępowania upadłościowego i układowego,
· reprezentujemy Klientów w negocjacjach i rozmowach handlowych z kontrahentami oraz świadczymy pomoc prawną w zakresie roszczeń, zarówno w trybie ugodowym jak i sądowym.

shared on wplocker.com