adwokatura

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Dochodzenie należności

AdwokaciOfertaDochodzenie należności

dochodzenie należnośći
Nasze obowiązki

Formułowanie pozwów o zapłatę, dochodzenie należności w trybach: nakazowym, upominawczym oraz zwyczajnym
· reprezentacja Klientów przed sądami, organami oraz instytucjami państwowymi oraz prywatnymi,
· wszczynanie oraz reprezentacja podmiotów w postępowaniach egzekucyjnych w tym w egzekucji:
· świadczeń pieniężnych
· z wynagrodzenia za pracę
· z rachunków bankowych
· z innych wierzytelności
· z innych praw majątkowych
· z ruchomości
· z nieruchomości
· reprezentacja Klientów w postępowaniach egzekucyjnych w administracji,
· formułowanie powództw przeciwegzekucyjnych,
· występowanie z wnioskami w przedmiocie zawieszenia i umarzania egzekucji,
· formułowanie skarg na czynności komornika.

shared on wplocker.com