adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Prawo pracy

Adwokaci OpoleOfertaPrawo pracy

prawo pracy
Nasze obowiązki

Doradztwo i reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju oraz podczas negocjacji ugodowych w sprawach z zakresu prawa pracy w tym m. in w obszarze:
· wypadków przy pracy,
· roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę,
· mobbingu,
· dyskryminacji w zatrudnieniu
· doradztwo i reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu: nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy; zwolnień  indywidualnych i grupowych,
· przejścia zakładów pracy oraz elastycznych  form zatrudnienia, tj umowy cywilnoprawne; praca tymczasowa,
· kompleksowe doradztwo w zakresie wymaganej przepisami prawa dokumentacji pracowniczej oraz sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania; doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu;
· reprezentacja Klienta w relacjach ze związkami zawodowymi, negocjacje, porozumienia i układy zbiorowe pracy, spory zbiorowe,
· doradztwo w zakresie hieny pracy, bezpieczeństwa i wypadków przy pracy; postępowanie powypadkowe, zarządzanie ryzykiem i roszczenia pracowników;
· doradztwo i udział Kancelarii podczas kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy;
· reprezentacja Klienta przed właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce.
· przygotowywanie projektów umów standardowych i niestandardowych, zarówno umów nazwanych jak i nienazwanych,
· opiniowanie projektów umów przedłożonych przez Klienta,
· udział w imieniu Klienta w rokowaniach i negocjowaniu szczegółowych warunków umów, w tym formułowanie listów intencyjnych,

shared on wplocker.com