adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Prawo pracy

Adwokaci OpoleOfertaPrawo pracy

prawo pracy
Nasze obowiązki

Doradztwo i reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju oraz podczas negocjacji ugodowych w sprawach z zakresu prawa pracy w tym m. in w obszarze:
· wypadków przy pracy,
· roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę,
· mobbingu,
· dyskryminacji w zatrudnieniu
· doradztwo i reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu: nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy; zwolnień  indywidualnych i grupowych,
· przejścia zakładów pracy oraz elastycznych  form zatrudnienia, tj umowy cywilnoprawne; praca tymczasowa,
· kompleksowe doradztwo w zakresie wymaganej przepisami prawa dokumentacji pracowniczej oraz sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania; doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu;
· reprezentacja Klienta w relacjach ze związkami zawodowymi, negocjacje, porozumienia i układy zbiorowe pracy, spory zbiorowe,
· doradztwo w zakresie hieny pracy, bezpieczeństwa i wypadków przy pracy; postępowanie powypadkowe, zarządzanie ryzykiem i roszczenia pracowników;
· doradztwo i udział Kancelarii podczas kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy;
· reprezentacja Klienta przed właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce.
· przygotowywanie projektów umów standardowych i niestandardowych, zarówno umów nazwanych jak i nienazwanych,
· opiniowanie projektów umów przedłożonych przez Klienta,
· udział w imieniu Klienta w rokowaniach i negocjowaniu szczegółowych warunków umów, w tym formułowanie listów intencyjnych

Czytaj więcej

W relacjach pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami często dochodzi nadużyć. Choć wiele spraw udaje się załatwić bez angażowania osób postronnych, w niektórych przypadkach musi pomóc doświadczony adwokat od prawa pracy Opole to rejon, w którym współpracujemy z firmami z wielu branż.

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia z zakresu prawa pracy

Kwestie dotyczące nieprawidłowości na linii szef-podwładny bywają niezwykle zawiłe. Większość spornych zagadnień reguluje prawo pracy Opole to miasto, w którym mieści się wiele organizacji zatrudniających ludzi z rozmaitych sektorów. Stąd też z roku na rok wzrasta zapotrzebowania na usługi świadczone przez naszą kancelarię. Aby profesjonalnie wywiązywać się z obowiązków, sięgamy po dedykowane akty prawne. Do najistotniejszych zalicza się Kodeks pracy. W dalszej kolejności bierze się pod uwagę ustawy, postanowienia zawarte w układach zbiorowych oraz regulaminy i statuty. Nierzadko analizujemy również wyroki sądów. Stanowią one nieocenioną pomoc szczególnie w nietypowych sprawach, gdzie trudno o jednoznaczną interpretację zapisów prawnych.

Postaw na indywidualne podejście

Współpracujemy z małymi, średnimi oraz dużymi firmami. Zdajemy sobie sprawę, że indywidualne podejście wpływa na skuteczność prowadzonych przedsięwzięć – o czym niejednokrotnie przekonał się nasz adwokat od prawa pracy Opole to miejsce, gdzie znajduje się nasza siedziba. Pracownicy naszej kancelarii dokładnie zapoznają się z dostarczonymi materiałami. Proponują wszystkie dostępne środki prawne, informując jednocześnie o wadach i zaletach poszczególnych rozwiązań oraz wyjaśniając, jak długo mogą trwać określone procedury. Większość spraw staramy się załatwiać na drodze mediacji. Jeśli trzeba, prosimy o przygotowanie niezależnych ekspertyz lub sporządzenie opinii rzeczoznawców.

Zdecyduj się na kompleksowe usługi

Wśród naszych atutów warto wymienić wszechstronne podejście. Zajmujemy się doradztwem, opiniowaniem oraz sporządzaniem umów, listów intencyjnych, dokumentacji pracowniczych. Reprezentujemy Klientów przed organami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli, np. Państwową Inspekcją Pracy. Uczestniczymy również w negocjacjach z pracownikami i podejmujemy się trudnych mediacji oraz z przedstawicielami związków zawodowych. To niejednokrotnie skomplikowane tematy, jednak nie boimy się wyzwań, ponieważ naszą specjalizacją jest prawo pracy Opole to rejon, w którym znajduje się wielu klientów zadowolonych z usług prowadzonej przez nas kancelarii.
Jeśli chcą Państwo dokładniej zapoznać się z naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu.

shared on wplocker.com