adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Dochodzenie odszkodowań

AdwokaciOfertaDochodzenie odszkodowań

dochodzenie odszkodowań
Nasze obowiązki

Zgłoszenie szkody oraz reprezentacja Klientów w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela,
Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o wypłacenie odszkodowania za szkody rzeczowe z tytułu:
· dobrowolnego ubezpieczenie NNW
· ubezpieczenia komunikacyjne AC
· ubezpieczenia komunikacyjne OC
Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o wypłacenie odszkodowania za szkody na osobie w tym:
· pokrycia kosztów leczenie poszkodowanego i/lub kosztów pogrzebu
· zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
· renty odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
· renty z tytułu utraconego dochodu
· odszkodowanie za śmierć członka rodziny
· wypadki komunikacyjne (szkody na osobie i  na majątku, również na terenie Unii Europejskiej)
· wypadki w pracy
· błędy medyczne
· pokrzywdzenie przestępstwem

shared on wplocker.com