adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Prawo administracyjne

Adwokaci OpoleOfertaPrawo administracyjne

prawo administracyjne
Nasze obowiązki

Sporządzamy  opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
· sporządzamy  wnioski w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wnioski i stanowiska stron w toku postępowania administracyjnego,
· sporządzamy odwołania od decyzji organów administracji, skargi oraz skargi kasacyjne do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądów administracyjnych oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
· dokonujemy  wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień,
· zaskarżamy rozstrzygnięcia urzędów, sporządzamy ponaglenia, skargi na bezczynność,
· reprezentujmy Klientów podczas przeprowadzanych kontroli,
· zapewniamy kompleksową reprezentację przed organami administracji
rządowej i samorządowe, przed Wojewódzkimi Sądami  Administracyjnymi oraz  przed Naczelnym Sądem  Administracyjnym.

shared on wplocker.com