adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Prawo własności przemysłowej

AdwokaciOfertaPrawo własności przemysłowej

prawo własności przemysłowej
Nasze obowiązki

Sporządzanie opinii prawnych w zakresie:
· możliwości uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, prawa ochronnego na znak towarowy, oznaczenia geograficznego,
· naruszenia pierwszeństwa, unieważnienia i wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne,
· przyjmowanie przez przedsiębiorców projektów racjonalizatorskich i wynagrodzenia ich twórców,
· formułowanie wniosków w przedmiocie zgłoszenia:
· wynalazku
· dodatkowego prawa ochronnego
· wzoru użytkowego
· wzoru przemysłowego
· znaku towarowego
· sporządzenie umów oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym w zakresie:
· zbycia prawa w tym zakresie umów licencyjnych
· nabycia prawa w drodze dziedziczenia
· naruszenia prawa
· tworzenie regulaminów znaku dla organizacji powołanych do reprezentowania interesów przedsiębiorców.

shared on wplocker.com