adwokat opole

Adwokat Igor Pyrdek


+48 603 793 078
igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Adwokat Jolanta Przystalska


+48 791 621 671
j.przystalska@ppadwokaci.pl

Ochrona konkurencji i konsumentów oraz czyny nieuczciwej konkurencji

AdwokaciOfertaPrawo konkurencji i konsumentów

ochrona konkurencji i konsumentów
Nasze obowiązki

Poradnictwo prawne, formułowanie opinii prawnych oraz reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
· reprezentacja Klienta w sprawach koncentracji przedsiębiorców oraz postępowania antymonopolowego prowadzonego przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
występowanie w sprawach przeciwko praktykom ograniczającym zbiorowe i indywidualne interesy konsumentów,
Występowanie w sprawach odpowiedzialności za czyny nieuczciwej konkurencji przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
· dochodzenie roszczeń o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie ich skutków oraz naprawienie szkody wynikłej z czynów nieuczciwej konkurencji,
· formułowanie pozwów oraz reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.

shared on wplocker.com